Heartmath Training     -    Optimaal presteren door Hartcoherentie


De Heartmath trainingsmethode helpt je om in balans te komen en brengt je uiteindelijk in een staat van optimaal presteren ofwel Peak Performance. De methode is eenvoudig, zeer effectief en wetenschappelijk onderbouwd. De kracht ligt in de combinatie van eenvoud en effect. Het programma is gebaseerd op jarenlang onderzoek van het Heartmath Instituut (Boulder, California, USA) in samenwerking met neurologen en cardiologen van verschillende universiteiten.


Dit heeft geresulteerd in software die het gevolg van stress op het hartritme zichtbaar en meetbaar maakt. Daarnaast zijn er technieken ontwikkeld waarmee mensen zelf de kwaliteit van hun hartritme kunnen verbeteren. Met behulp van deze eenvoudige technieken en de software kunnen mensen hun gezondheid, hun welbevinden en hun prestatievermogen sterk verbeteren. In werksituaties stijgt het prestatieniveau, wordt er beter gecommuniceerd en samengewerkt, wordt de sfeer prettiger, worden hoge werkdruk en moeilijke situaties veel beter gepareerd, verbeterd de kwaliteit van beslissingen en wordt leiderschap als meer inspirerend ervaren. Mensen staan meer open voor klanten en collega’s en voelen zich meer gewaardeerd en verbonden met de organisatie.

Het programma is toegespitst op de eisen van deze tijd omdat het: 1.eenvoudig te leren is, 2. een zeer concrete aanpak kent, 3. Weinig tijd kost, 3. Snel resultaten laat zien.


Kern van de methode

In een onderzoek door een Amerikaanse cardioloog is ontdekt, dat het hart een eigen brein heeft en dat er meer signalen van het hart naar de hersenen gaan dan andersom.  Ook  reageert het hart veel eerder op gebeurtenissen om ons heen dan de hersenen en blijkt dat gevoelens veel krachtiger zijn dan gedachten. Verder blijkt uit onderzoek dat de communicatie tussen hart en hersenen via de variatie van het hartritme verloopt. Het hartritme is het verschil in tijdsintervallen tussen hartslagen.  Hoe groter de variatie is hoe gezonder en flexibeler je in het leven staat. Een gezond hart vertoont  veel variatie in hartslag en ritme. Het betekent dat het hart zich makkelijk kan aanpassen en soepel met veranderingen overweg kan.


Ons hart speelt een centrale rol in ons functioneren. Het is een orgaan dat op ritmische wijze bloed door ons lichaam pompt en zo de weefsels van zuurstof voorziet en afvalstoffen afvoert. Het Hartritme wordt beïnvloedt door de mate van fysieke inspanning, door de ademhaling en door emoties en gedachten. Uit klinische studies blijkt dat er een verband bestaat tussen het hartritme enerzijds, en gezondheid, cognitief functioneren en fysieke prestaties anderzijds. Het hartritme heeft een diepgaand effect op cognitieve functies, zoals de helderheid van denken, inzicht, het nemen van strategische beslissingen en de manier van communiceren. Het is mogelijk om bewust het hartritme te beïnvloeden en zo positieve effecten te behalen op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak. De Heartmath methode omvat eenvoudige technieken waarmee je dat kunt leren.

 

Het doel van Heartmath  is Hartcoherentie en daardoor een verbeterde Hart Ritme Variabiliteit (HRV).  Het unieke  is de solide wetenschappelijke basis; gedurende circa 15 jaar is de methode en het effect wetenschappelijk onderzocht in uiteenlopende settings. De resultaten zijn daarin gedegen aangetoond. Een groot voordeel is, dat naast 1 op 1coaching, Heartmath ook in groepsverband gegeven kan worden. Heartmath wordt dan ook regelmatig ingezet in  o.a. het bedrijfsleven, voor particulieren, in de sportsector en in het onderwijs.

Heartmath is een trainingsmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van de Emwave Desktop software. Via een oorsensor wordt het hartritme in beeld gebracht op het scherm van een PC of Laptop. Veel mensen denken dat het hartritme gelijkmatig hoort te zijn, als een metronoom. Bij een gezond persoon is er echter juist sprake van een grote variatie in het Hartritme. Deze variatie in het Hartritme noemen we Hart Ritme Variabiliteit (HRV). De grafiek van de HRV kan er chaotisch uit zien, met onregelmatige versnellingen en vertragingen van de hartslag. Dit noemen we ‘incoherentie’. Bij bijvoorbeeld stress en negatieve emoties is dit meestal het geval.

           

Het HRV-patroon kan er ook harmonieus uit zien. Het gevolg van geleidelijke versnellingen en vertragingen. Dit noemen we ‘coherentie’ of Hartcoherentie. Er is dan sprake van een harmonieuze samenhang in het HRV . Wanneer het HRV coherent is, gaat dat vaak samen met een gevoel van welbevinden. De sleutel bevindt zich in het gevolg van een verbeterde Hart-Breinverbinding. Bij stress krijgt het brein via het onregelmatige hartritme signalen van gevaar, waardoor delen van het brein uitgeschakeld worden en ‘niet nodig’ zijn.

 

Hartcoherentie daarentegen zorgt ervoor dat de hersenen (o.a. de Thalamus) geordende, coherente signalen ontvangt en zodoende alle delen van het brein inschakelt en signalen afgeeft van geen gevaar maar rust en een vredige, gezonde toestand. De hersenfrequenties gaan zelfs mee resoneren op de coherente signalen en worden zelf ook coherent. Dit heeft vele gunstige effecten: beter slapen, beter concentreren, verbetering van geheugen, beter leren, sterke afname van stress en beter kunnen omgaan met veranderingen en het tot rust komen van de gedachtestroom.  Kortom Hartcoherentie bevordert een goede en gezonde hart – brein verbinding en bevordert de gezondheid en prestaties.

 

Inhoud Heartmath Training

-          Stress

-          Het Hart & het autonome Zenuwstelsel, sympaticus & parasympaticus

-          Hormonen, o.a. Cortisol (stresshormoon) & ADHD (vitaliteitshormoon)

-          Hart-Breinverbinding

-          De Kracht van het Hart

-          3 delen van het brein en hun werking en invloed door stress en Hartcoherentie              

-          Hartslagvariabiliteit & Hartcoherentie.

-          Over Stress en doelen voor stresshantering.

-          Het verminderen van de negatieve invloed van Stress door Neutral.

-          Het emotielandschap.

-          De Kracht van het positieve Gevoel: De Quick Coherence

-          Emotionele herrineringen

-          Een boost voor je gezondheid: Voortdurende Coherentie dmv de Heart-Lock-in Techniek

-          Coherent Denken en problemen oplossen met Freeze Frame en Coherent Luisteren.

-          Naar Peak Performance (optimaal presteren) middels hartcoherentie.

-          Het nieuwe paradigma van de Geest


Je leert praktische en krachtige technieken en maakt kennis met methoden die gebaseerd zijn op de meest moderne wetenschappelijke inzichten van het HeartMath Instituut op het gebied van hartcoherentie (een innerlijke staat van flow en topprestatie), hart-brein communicatie, persoonlijke uitstraling, de kracht van positieve gevoelens en hart intelligentie als innerlijk kompas. Op de laptop, met HeartMath software, laten we je ervaren hoe je je hartritme zelf kan sturen naar deze optimale ‘flow’ staat van hartcoherentie die je in een staat van Peak Performance, optimaal presteren brengt.Kortom:


HeartMath biedt een uniek programma dat bij toepassing leidt tot hogere prestaties, betere gezondheid en een toegenomen gevoel van welbevinden. Het programma is bestemd voor zowel voor individuen als organisaties.

De kracht van het programma ligt in de combinatie van eenvoud en effect. De wetenschappelijke basis is vertaald naar technieken die gemakkelijk te leren zijn en altijd en overal toepasbaar zijn. Consequent gebruik van de technieken levert bijzondere resultaten op.

“HeartMath is a unique stress reductions system that is unusually effective for reducing anxiety and improving performance. Unlike many other products and services that make similar claims, it has a solid scientific basis, and has been thoroughly tested in a variety of settings that have clearly demonstrated these benefits.”

Paul J. Rosch, M.D., F.A.C.P., President of the American Institute of Stress and Clinical Professor of Medicine and Psychiatry, New York Medical College. 

In 2003 is hun onderzoek beloond met de TMC labs innovation award voor het Freeze-Framer® bio-feedback systeem. Research studies van HeartMath zijn onder andere opgenomen in de The American Journal of Cardiology, Journal for advancement in Medicine en Stress Magazine en de Harvard Business Review. In de  Ode van  juni 2005 is een uitgebreid artikel over HeartMath verschenen ( zie Ode artikel juni 2005: een verandering in uw hart verandert alles). In het boek "Uw brein als medicijn" van Dr. Servan-Schreiber schrijft deze Franse Prof in de Psychiatrie uitgebreid over de HeartMath methode. Zie ook Ode artikel juni 2006: Nooit meer Freud. Nooit meer Prozac

Afgelopen juli 2007 heeft het American Institute of Stress de Award for Distinction and Innovation uitgereikt aan HeartMath voor de uitvinding van de draagbare emWave® Personal Stress Reliever®.

Voor meer informatie zie ook www.heartmathbenelux.com

 

Home
Nieuwsbrief
Trainingsaanbod
Inner Balance
Emwave2
Emwave Pro
Heartmath
Hartcoherentie
Artikel in Ode 2005
Artikel in Ode 2006
Neurofeedback
Vitaliteit Tips
Quantumbewustzijn
Quantum Leap
Onderzoeksresultaten
Quantum Events
In de Media
Wie zijn wij?
Contact
Routebeschrijving

Quantum Leap | info@superbrein.nl