Hersengolven

Hersengolven zijn eigenlijk miniscule elektrische stroompjes, het meten van de hersenactiviteit is eigenlijk het meten van de elektrische activiteit van de hersencellen. Dit kan omdat de hersencellen, net als alle andere zenuwcellen in ons lichaam een electrische kracht (actiepotentiaal) gebruiken om met elkaar te communiceren. Een actiepotentiaal is een plotselinge elektrische verandering in de cel die veroorzaakt wordt door het opbouwen van een spanningsverschil tussen de binnen- en buiten cellulaire ruimte. Als dit verschil een bepaalde kritieke grens bereikt vindt er een elektrische ontlading plaats en daarna weer een herstel tot de rust fase.

Deze actiepotentialen worden onderling doorgegeven en zo kunnen ook bepaalde opdrachten of boodschappen worden doorgegeven naar de rest van de hersencellen en naar het lichaam. Deze elektrische stroompjes en veranderingen kunnen gemeten worden via sensoren. De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden wordt gemeten in aantal keren per seconde ofwel in Hertz (Hz).

De technologische ontwikkelingen van nu stellen ons in staat om een breed spectrum aan hersengolven te meten, links en rechts tegelijkertijd. Het te meten spectrum loopt van 0 tot 42 Hz. Dit spectrum wordt opgedeeld in een aantal hoofdgroepen: Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta, Gamma.

Delta hersengolven: 1-2 Hz

Deze 1-2 Hz golven zijn het sterkst aanwezig in diepe slaap. Als je in slaap valt dan komt er eerst een periode waarin je veel delta-golven produceert daarna volgt de REM slaap en dan weer een periode met veel delta-golven. Naarmate de nacht vordert, worden die periodes met delta-golven steeds minder lang. De delta-golven zijn verbonden met de herstel stadia van de slaap. De delta-golven zijn ook verbonden met empathie, intuïtie, en zesde zintuig: een soort radar die op onbewust niveau uitzend en ontvangt. De persoon gebruikt het onbewuste deel van de hersenen, waarin archetypische beelden zijn vastgelegd. Wanneer deze gestimuleerd worden, verliest iemand het besef wat er om hem heen gebeurt en is er geen herinnering aan de activiteiten die uitgevoerd werden.

In de diepste lagen van Delta zijn er geen mentale plaatjes, hier worden ze gevormd. Ook is er geen besef van het fysieke lichaam. In de hogere lagen van Delta kun je dromen hebben waarin je als het ware “wakker” bent en Je voelt je verbonden met alles en iedereen. Dit is het niveau waar de “dromen” profetische van aard zijn. De meeste beelden die op dit niveau worden waargenomen kunnen werkelijkheid worden in de materiële wereld.
Hoge amplitude Delta brengt een hoge mate van invoelend vermogen met zich mee. Dit komt veelvuldig voor bij helers, kunstenaars, waarzeggers, profeten en trendsetters. 
Je moet eerst een tijdje meditatie’s op Theta niveau gedaan hebben om je geest te trainen, voordat je meditatie’s op Delta niveau kunt verrichten. Anders is de kans groot dat je inslaap valt. Ook moet je gewend raken aan de energie die vrij komt bij het mediteren op een Delta niveau. Het verschil tussen Theta en Delta is, dat in een Delta-toetand je hersengolfactiviteit praktisch stil ligt. Door deze stilte kun je, je Geest volledig richten naar wil. Elke intentie die in zo’n niveau wordt uitgesproken kan volledig je werkelijkheid bepalen. De yogi’s zeggen dat in de diepere lagen van Delta heel de schepping bij elkaar komt. Dit is wat zij het “ Eenheidveld “ noemen. Het begrijpen en het toepassen van dit “eenheidsveld” noemen zij: kosmisch bewustzijn…
Uit de praktijk blijkt dat mensen die regelmatig meditatie’s doen op een Delta niveau, mensen zijn die spiritueel, emotioneel en tegelijkertijd geaard zijn. Hun kracht en toewijding is indrukwekend. Het zijn mensen die heel doelgericht en in totale vrijheid leven.  

Theta hersengolven: 3-8 Hz

Theta wordt geassocieerd met een tranceachtige, mentale, visuele en verbeeldende bewustzijnstaat. Ook wordt het geassocieerd met diepe meditatie, de mentale toestand tijdens oppervlakkige slaap en emotionele creativiteit. In Theta kunnen zich visuele beelden voordoen en er is weinig tot geen besef van het fysieke lichaam. Een persoon kan zijn/haar lichaam gewaarworden als een energieveld, en of als lichaamdelen die rondzweven maar niet verbonden zijn.
In het genoemde boek verklaart Anna Wise dat: “ In Theta zijn" is alsof…. Er iets in je binnenste aan het duwen is, een of ander soort kennis die naar buiten wil komen maar diep in de uithoeken van je psyche is weggestopt. Je hebt het gevoel dat er een soort ontwaken plaats vindt, een onverklaarbare uitbarsting van creatief inzicht, een besef van de mogelijkheden die er in je geest schuilgaan.
De ervaring die iemand heeft bij hersengolfactiviteit in het Theta niveau is het meest vruchtbare. Theta is de ideale bewustzijnstaat voor bepaalde soorten zelfprogrammering, versneld leren en zelfgenezing. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, door regelmatig te mediteren in een Theta toetand, geestelijk en lichamelijk gezondheid toeneemt. Je herstelt sneller van zware ziektes en lichamelijk operaties en je bent helder van geest.
Het is bekend dat de yogi’s, door regelmatig meditatie’s te verrichten in de dieper lagen van Theta, los komen te staan van hun emotie’s. Door deze “emotionele vrijheid”, kunnen zij hun geest richten naar wil om zo hogere bewustzijn niveau’s te bereiken. Ook wij gewone mensen kunnen door regelmatig te mediteren in Theta niveau deze “emotionele vrijheid” bereiken, en zo onze geest leren richten om onze doelen te verwezenlijken.

Alpha hersengolven 8-13 Hz

Deze golven komen voor wanneer mensen in een ontspannen maar toch volledig bewuste staat van de hersenen verkeren. Bijvoorbeeld bij een wandeling, fantaseren, visualiseren en luisteren naar muziek. Ze nemen vanzelf toe zodra je je ogen sluit. Dat is op een EEG-apparaat gemakkelijk en direct te zien. (Een EEG-apparaat meet hersengolven) Alfa-golven nemen toe zodra je met de aandacht meer naar binnen keert. Ze zijn ook verbonden met een ontspannen, onthecht bewustzijn met een ontvankelijke geest. In zowel de Beta als de alpha hersengolfstaat zijn mensen volledig bewust en hebben meestal complete herinneringen aan de activiteiten die ze uitvoeren.

SMR hersengolven 12-15 Hz

De letters SMR staan voor Senso Motorisch Ritme en zijn een indicatie voor het aanwezig zijn van fysieke rust en sensomotorische bewustzijn. Hier wordt vaak de vergelijking gemaakt met een kat die volledig rustig op de vensterbank ligt maar toch zeer alert is op de activiteit buiten hem. Vanuit deze alertheid kan hij vanuit de rusttoestand zeer plotseling en doelgericht actie ondernemen. Dit heeft te maken met het lichamelijk en cognitief bewustzijn en functioneren. Dat wil zeggen de adequate verwerking van allerlei prikkels en binnenkomende informatie vanuit al onze zintuigen.

Beta hersengolven 15-38 Hz

De hersengolven die met 15 tot en met 38 trillingen per seconde trillen (Hz) komen overeen met de actieve volledig bewuste staat van de hersenen. Bijvoorbeeld als je bezig bent met een lezing geven, werken, sporten, een discussie, etc. Je bent dus actief en op de buitenwereld gericht. Zo produceer je bij stress en spanningen veel betagolven terwijl er relatief weining andere hersengolf frequenties aanwezig zijn. Dit is een oncomfortabele staat van zijn. Je gedachten botsen op elkaar, je slaagt er niet in om ze te stoppen en het lukt zelfs niet om ze rustige genoeg te laten gaan om je aandacht op één gedachte te kunnen richten. Helder denken is er dan ook niet meer bij. Als de beta-golven aanwezig zijn met een goede verhouding tot de andere hersengolven dan geeft het hele waardevolle kwaliteiten. Beta-golven zijn namelijk van groot belang als je een taak uit wilt voeren waarbij je bewuste aandacht nodigd is.                                                  Beta-golven geven de kwaliteiten van logisch denken, het oplossen van concrete problemen, en actief naar buiten gerichte aandacht. Beta-golven helpen ons dus om bewust te functioneren in de wereld. Het is echter ook van belang om ze niet met ons aan de haal te laten gaan, zodat we hun slaaf worden. De sterkte van de beta-golven gaat omhoog door angst en gaat omlaag door spieractiviteit. Bij ontspannen, mediteren of slapen is een vermindering van de beta-golven van belang want anders blijven je gedachten te actief en blijft je aandacht te sterk op de buitenwereld gericht. Mediteren en ontspannen zal dan maar ten dele lukken en zal minder bevredigend zijn. Het in slaap vallen zal langer duren en als de beta-golven heel actief zijn, zal de slaap pas komen als de beta-golven afnemen. Ontspanningsoefeningen helpen goed om de beta-golven tot rust te brengen. Als je heel gespannen bent kan de spanning het doen van een ontspanningsoefening bemoeilijken. Juist dan is even doorzetten van groot belang omdat ontspanning van groot belang is om gezond te blijven. Een paar uur in de natuur doorbrengen doet bij de meeste mensen wonderen.

Gamma hersengolven 38-42 Hz

Deze hersengolven komen voor wanneer men in een verhoogde staat van bewustzijn en zeer alert functioneren verkeert. Bijvoorbeeld als je zonder moeite topprestaties (peak performance) kan leveren door gelijktijdige integratie van alle binnenkomende processen uit verschillende gebieden van het brein (transcendent multi-focussed bewustzijn). De wetenschap heeft ontdekt dat op momenten van vlagen van herkenning of tijdens hoog-niveau informatieprocessen kort de gamma-status wordt bereikt. Volgens sommige onderzoekers bevindt de bron van de gammagolven zich in het occipitale hersengebied, dat verantwoordelijk is voor visuele processen. Volgens de onderzoekers zijn de gamma-golven van belang voor het transport van de informatie door het brein van de visuele gebieden naar het langetermijngeheugen.


Home
Nieuwsbrief
Trainingsaanbod
Inner Balance
Emwave2
Emwave Pro
Heartmath
Neurofeedback
Hersengolven
Vitaliteit Tips
Quantumbewustzijn
Quantum Leap
Onderzoeksresultaten
Quantum Events
In de Media
Wie zijn wij?
Contact
Routebeschrijving

Quantum Leap | info@superbrein.nl